Klienter i institutionell narkomanvård - analyser av bakgrund, behandling och utfall : en rapport från BAK/SWEDATE-projektet

Författare
(Anders Bergmark ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1989 Sverige, Uppsala 167, 12 sidor. 91-86744-36-4
1989 Sverige, Uppsala 288 sidor. tab.