Klimat i arbetslokaler - en pilotstudie inom verkstadsindustrin utförd av Sveriges verkstadsförening med anslag från Arbetarskyddsfonden

Författare
Sveriges verkstadsförening
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges verkstadsförening 1976 Sverige, Stockholm 51 sidor.
Sveriges Verkstadsförening 1975 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 63 sidor., 15 ref.