Klimatet i lövskog, barrskog och på öppen ängsmark - resultat av några jämförande mätningar på en lokal i östra Skåne

Författare
Jan O. Mattsson
(Jan O. Mattsson, Katarina Olsson, Anne Tundo.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds universitets naturgeografiska institution 1982 (duplic.) Sverige, Lund 19 sidor. diagr.