Klinisk utvärdering av naturenliga behandlingsmetoder vid Tallmogårdens Vitalcenter

Författare
Karl-Otto Aly
(Karl-Otto Aly, Jaan Suurküla)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hälsokostrådet 1982 Sverige, Stockholm 65 sidor.