Klint Karins kålrot och mor Kristinas böna - om fröuppropets kulturarv

Författare
Lena Nygårds
(Lena Nygårds, Matti Wiking Leino)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SLU 2013 Sverige 194 sidor. : ill. 978-91-567-9127-7