Klint Karins kålrot och mor Kristins böna - om fröuppropets kulturarv

Författare
Lena Nygårds
(Lena Nygårds, Matti Wiking Leino.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SLU, Programmet för odlad mångfald 2013 Sverige, Alnarp 194 sidor. ill. 978-91-576-9127-9