Klipp av Hans Sax - 30 kåserier

Författare
Gustaf Fröding
(Gustaf Fröding presenterade av Germund Michanek.)
Genre
Bok, satire, humor
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Centraltr. 1995 Sverige, Stockholm, Borås 169 sidor. ill. 22 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan