Klitgaard & sønner

Författare
Hans Kirk
(Af Hans Kirk tegninger af Herluf Bidstrup)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1952 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Kbh 263 sidor.