Klockorna ringer i S:t Leonard

Författare
Walter Scott, Sir
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier 1960 Sverige, Stockholm 333 sidor.
Harrier 1948 Sverige, Stockholm 412 sidor.