Kloka Nanna - en teckning ur verkligheten

Författare
Eva Wigström
(Af Ave)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Huldberg 1880 Sverige, Stockholm 214 sidor.