Klostergården i Lund - kulturmiljöanalys, 2005 : Lunds socken, Lunds kommun, Skåne län

Författare
Paul Hansson
(Paul Hansson och Anna Rabow)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne cop. 2006 Sverige, Kristianstad 49 sidor. : färgill.