Klytia. Strengnäs, hos Carl Eric Ekmarck. =1. 1813= Del 1, Första häftet. (Strengnäs, tryckt hos Carl Eric Ekmarck, 1813.) 04 , 102 s. & omsl

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Ekmark 1813 Sverige, Strängnäs
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan