Klytia. Strengnäs, hos Carl Eric Ekmarck. =1. 1813=

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Ekmark 1813 Sverige, Strängnäs 8:o(4).