Knallar ur Västgöta nation i Lund 1928-1929

Författare
(Teckningar av Oscar Antonsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nils E. Sundqvist 1930 Sverige, Lund 94s