Knowledge and technology in marketing strategy - a comparative case study approach

Författare
Erik A. Borg
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Handelshögsk. 1997 Sverige, Göteborg 44 sidor.