Kognitiva processer och produkter hos förskolebarn - redogörelse för några mätmetoder

Författare
Inger William-Olsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarhögsk., Pedagogiska institutionen 1972 Sverige, Stockholm 55 sidor. : ill., diagr., tab.