Kolbäcks och Bergs kyrkor - antikvarisk kontroll : Kolbäcks kyrkby 9:1, Bergs prästgård 2:1, Kolbäcks och Bergs socknar, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2006 Sverige, Västerås 11 sidor. 978-91-85591-54-1