Kolbaserad energiproduktion i Sverige - en analys av distributionsalternativ

Författare
Stig Gustavsson
(Stig Gustavsson, Lars-Erik Holmberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Lund 169 sidor.