Kollektiva avtal och allmänna ordningsregler gällande vid verk- städer anslutna till Sveriges Verkstadsförening 1979

Författare
Sveriges verkstadsförening
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Verkstadsförening 1979 Sverige, Stockholm 88 sidor.