Kollektivavtal mellan Elektriska arbetsgivareföreningen och Svenska elektrikerförbundet avseende elektriska installationsarbeten - 1993.04.01-1995.03.31

Författare
Elektriska arbetsgivareföreningen
(Elektriska arbetsgivareföreningen Svenska elektrikerförbundet.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elektriska arbetsgivareföreningen, Svenska elektrikerförbundet 1993 Sverige, Stockholm 95 sidor.
Elektriska arbetsgivareföreningen, Svenska elektrikerförbundet 1991 Sverige, Stockholm 92 sidor.
Elektriska arbetsgivareföreningen, Svenska elektrikerförbundet 1989 Sverige, Stockholm 89 sidor.