Kollektivavtal mellan Energiföretagens arbetsgivareförening och Svenska elektrikerförbundet 2007.04.01-2010.03.31 - avtal om arbetstid och dygnsvila enligt kap. 4. Gällande fr o m 2007-01-01

Författare
Energiföretagens arbetsgivareförening
(Energiföretagens arbetsgivareförening Svenska elektrikerförbundet.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Energiföretagens arbetsgivareförening, Svenska elektrikerförbundet 2007 Sverige, Stockholm 123 sidor.