Kollektivavtal mellan Svenska film- och biografföreningen å ena, och Svenska musikerförbundet å andra sidan, avseende vid biograferna å nedan angivna orter anställda maskinister, biljettförsäljare och vaktmästare, som är anslutna till Svenska musikerförbundet

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Stockholm 58 sidor.