Kollontai - a stage play

Författare
Agneta Pleijel
(Agneta Pleijel translation: G.M. Anderman)
Genre
Drama
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige, Stockholm 99 sidor.