Koltansaamen koulukielioppi = - Sääm̕ǩiõl ǩiõllvuäp̕pes škooul̕i vääras

Författare
Satu Moshnikoff
(Satu da Jouni Moshnikoff, Eino Koponen)
Språk
Samiskt språk
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sääm̕te'ǧǧ 2009 Finland, Inari 404 S. 978-952-441-181-3