Kombi 2 M, Basbok. Facit : mellanstadiet - matematik för grundskolan

Författare
Ankar Jylltorp
(Ankar Jylltorp ...)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsgruppen 1992 Sverige, Gävle 17 sidor. 24 cm 91-42-03211-3
Läromedelsgruppen 1992 Sverige, Gävle 16 sidor. 24 cm 91-42-03231-8