Kombi 3a, Fördjupning - matematik för grundskolan

Författare
Ankar Jylltorp
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsgruppen, Gummesson 1994 Sverige, Gävle, Falköping 88 sidor. ill. 24 cm
Läromedelsgruppen, Gummesson 1990 Sverige, Gävle, Falköping 88 sidor. ill. 24 cm