Kombi 4 H, Grundbok : högstadiet. Facit - matematik för grundskolan

Författare
Ankar Jylltorp
(Jylltorp ...)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber utbildning 1993 Sverige, Stockholm [2] sidor., sidor. 5-28 : diagr. 24 cm 91-634-0463-X
Läromedelsgruppen, Gummesson 1992 Sverige, Gävle, Falköping 128 sidor. ill. (vissa i färg), diagr., tab. 24 cm
Läromedelsgruppen 1991 Sverige, Gävle 144 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg), diagr., tab. 24 cm 91-42-03118-4