Kombi, Facit till Grundbok 1 M, Huvudräkning 1-2 M - matematik för grundskolan

Författare
Ankar Jylltorp
(Ankar Jylltorp ...)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsgruppen 1993 Sverige, Gävle [2], 40 sidor. 24 cm 91-21-15002-8
Läromedelsgruppen 1991 Sverige, Gävle [2], 40 sidor. 24 cm 91-42-03208-3