Kombi, Facit till Grundbok 2 M, Huvudräkning 2 M - matematik för grundskolan

Författare
Ankar Jylltorp
(Ankar Jylltorp ..)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsgruppen, Gummesson 1993 Sverige, Gävle, Falköping 28 sidor. 24 cm
Läromedelsgruppen 1993 Sverige, Gävle [2], 40 sidor. 24 cm 91-21-15002-8
Läromedelsgruppen 1991 Sverige, Gävle [2], 40 sidor. 24 cm 91-42-03208-3
Läromedelsgruppen 1991 Sverige, Gävle 31 sidor. 24 cm 91-42-03229-6