Kombi, Facit till Grundbok 1 M, Huvudräkning 1 M - matematik för grundskolan

Författare
Ankar Jylltorp
(Ankar Jylltorp ..)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsgruppen, Gummesson 1993 Sverige, Gävle, Falköping 35 sidor. 24 cm
Läromedelsgruppen 1992 Sverige, Gävle 35 sidor. 24 cm 91-42-03233-4
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan