Komedier

Författare
Anton Tjechov
(Anton Tjechov i översättning, med efterskrift och kommentarer av Lars Kleberg.)
Genre
Drama, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Östlings bokförl. Symposion, B. Östlings bokförl. Symposion 2000 Sverige, Eslöv, Eslöv 276 sidor. 23 cm