Komedii, chroniki, tragedii T. 1

Författare
William Shakespeare
Språk
Ryska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1996 Ryssland 781 sidor. 5-87907-009-3, 5-87907-050-6
1996 Ryssland 747 sidor. 5-87907-030-1, 5-87907-050-6