Komik in Kultur und Kontext

Författare
Susanne Schäfer
Genre
theses
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Iudicium-Verl. 1996 Tyskland, München 222 S. : 21 cm 3-89129-132-9