Komik - ästhetik, theorien, strategien

Författare
(Hilde Haider-Pregler ...)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Böhlau 2006 Österrike, Wien, Köln, Weimar 539 sidor. : ill. 3-205-77434-5, 978-3-205-77434-1