Komikern - roman om en teaterfamilj

Författare
Per Anders Fogelström
(Per Anders Fogelström.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1990 Sverige, Stockholm, Västtyskland 318 sidor. 22 cm
Bonnier 1989 Sverige, Stockholm, Västtyskland 319 sidor. 22 cm
Bonnier 1989 Sverige, Stockholm [22] sidor. 30 cm 91-0-047683-8