Komiterades förslag till omorganisation af polisväsendet i Upsala - jemte förslag till reglemente och instruktion

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1867 Sverige, Uppsala 54 sidor.