Kommendör Johan Ögrim, en Herrens tjänare och stridsman - Några drag ur hans liv

Författare
Nils Hydén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Frälsningsarméns högkvarter 1939 Sverige, Stockholm 175s.,9 pl.-bl.