Kommendanthuset - interiöra arbeten : del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad, Skåne län : antikvarisk slutrapport

Författare
Pia Gunnarsson Wallin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö cop 2006 Sverige, Malmö 5 sidor. : ill.