Kommentar till 1968 års avtal om företagsnämnder vid kommunala verk, sjukvårds- och övriga inrättningar (FÖN 68)

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska kommunförb. 1969 Sverige, Stockholm 39 sidor.