Kommentar till Verandan - studieplan av Maud Backéus till ungdomspjäsen Verandan

Författare
Maud Backéus
(Omslag och vinjetter: Lis Uddman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 1967 Sverige, Stockholm 22 sidor. : ill.