Kommentarer till Bibelböcker.

Författare
Victorinus Strigel
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
in officina Ernesti Vœgelin 1569 Tyskland, Lipsiæ ca 700 sidor. Fol.