Kommunala odlingar - Ett medel för städers och stadsliknande samhällens självförsörjning

Författare
Hjalmar Cederström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1918 Sverige, Stockholm 29 sidor.