Kommunale kloakkproblem 2, Hvorledes kommer man i fremtiden til å behandle kloakkvannet og uskadeliggjøre forurensningen i dette? : utviklingstendenser i svensk kloakkteknikk

Författare
Anders Cronström
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionplankomitéen for Oslo-området 1969 Norge, Oslo 8 sidor. : ill.