Kommunikation, förhandling, medling - aspekterna kring förälder - barn

Författare
Catarina Tjäder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Samhällsvetenskap 2006 Sverige, Luleå 105 sidor. : ill.