Kommunikationens vägar - Darwin College-föreläsningarna 1989

Författare
(Redigerade av D H Mellor P N Johnson-Laird ... översättning: Pi Tuvesson fackgranskning: Bengt Hansson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Thales 2003 Sverige, Stockholm, Lettland 216 sidor. ill. 23 cm