Kompendium i ångteknik 7, Rapporter och utredningar

Författare
O. G. Hammar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för ångteknik. Chalmers tekniska högskola 1962 Sverige, Göteborg 15 sidor.