Kompendium i byggnadsteknik D. 3, Betonghus, elementhus, kontorshus, småhus : formsättning

Författare
Hilding Brosenius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Sverige 123 sidor.