Kompendium i hjärtinfarkt

Författare
Inger Montaigne
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden, centrala förvaltningen, ambulansverksamheten 1984 Sverige, Stockholm 17 sidor.