Kompendium i livsmedelsmikrobiologi

Författare
Marie-Louise Danielsson-Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv., Inst. för livsmedelshygien 1999 Sverige, Uppsala 1 pärm