Kompendium i luftbehandlingsteknik

Författare
Henry Ljungman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CTH 1969 Sverige, Göteborg Ca 150 sidor. med var. pag.
CTH 1966 Sverige, Göteborg Ca 150 sidor. med var. pag.